861

Վրաստանում պետությունը կֆինանսավորի կոմունալ վճարումները