26

Բարձր մաքսատուրք վճարած տնտեսվարողներին գումարը վերադարձնելու մեխանիզմ է մշակվում