208

Ինչո՞ւ պետք է սահմանների հաստատումը կատարվի Ադրբեջանի 30 տարի առաջ մերժված տվյալներով