227

Ավտոմեքենաների որոշ խմբերի մաքսային ձևակերպումները կիրականացվեն Հյուսիսային մաքսատանը