139

Հայաստանից արտագաղթը նվազել է. կառավարություն