204

Քաղաքապետարանն ավելացնում է ամանորյա միջոցառմանը հատկացվող բյուջեն