127

Մարդկային զարգացման սանդղակում Հայաստանը էականորեն բարելավել է դիրքերը՝ զբաղեցնելով 81-րդ տեղը