560

Համայն վրաց Պատրիարք Իլիա Բ-ն տեղափոխվել է հիվանդանոց