85

Պարենային և պաշտպանական միջոցներ կտրամադրվեն Արագածոտնի մարզի խոցելի անձանց