107

Տիգրանակերտի արշավախումբը պեղեց Մարտակերտի Րաֆֆու փողոցում բացված դամբարանը. հնագետ Համլետ Պետրոսյան