67

Իրականացվել է Սևանա լճում ջրի որակի հետազոտություն՝ 16 դիտակետում