49

Ոչ միայն ուժով, այլև խաղաղ սրտով ու ամուր հավատով