77

Աժդահակ լեռան խառնարանալճի տարածքում տեղադրված բենզապոմպը ապամոնտաժվել է