738

Բանակում փոքր հզորության ռադիոկայանի ղեկավարն այսօր արդեն մեծ հզորության ռադիոկայանը էլ ավելի է հզորացնում Արցախում