60

ՀՀ-ում հաստատված արցախցիների՝ ժամանակավոր զբաղվածության ծրագրերի դիմումներն ընդունվում են