44

Ստացվել է թոքերի օդափոխման սարքերի նախագծմանը, վերանորոգմանը և արտադրությանն առնչվող 280 հայտ