66

Շիրակի 18 համայնք  ուժեղ քամու պատճառով վնաս է կրել