488

Թշնամին որոշակիորեն կորցրել է քանակական ու տեխնոլոգիական առավելությունները